Nyhedsarkiv

Udviklingsprojekt

Vi er nu ved at være i mål med det første år af vores udviklingsprojekt, hvor vi med et konsulentfirmas hjælp, har fået formuleret vores visioner for 2022 og konkretiseret vores værdigrundlag. I fredags, hvor eleverne havde tidligere fri, mødtes skolens personale samt elev- og forældrerepræsentanter til en workshop for sammen at komme med konkrete tiltag for skoleåret 2018-19. Dyrehavesalen summede af stor idérigdom med fokus på forældre, elever, interne og eksterne brugere. Vi har stor forhåbning om, at tiltagene vil gøre vores skole i centrum endnu bedre.
Nyhed billede
Skolen i centrum - vores skole

20-03-2018 SD

Forrige 10